KOSGEB Nedir?

KOSGEB’i duymayanımız yoktur, birçok yatırımcıya, iş kurmak isteyene geliştirdikleri projeler kapsamında büyük destekler vermektedir. Temelleri Küçük Sanayi Hizmetlerinin Geliştirilmesi “KÜSGET” ile Sınai Eğitim ve Geliştirme Merkezi “SEGEM” projeleri ile oluşmuştur.

İlk faaliyetlerini 1973 yılında gerçekleştiren KÜSGET ve SEGEM yurt düzeyinde duyulan ihtiyaca yeterince cevap verememesi, hizmetlerin süreli olması gibi sebeplerden 1990 yılında tek bir çatı altında buluşturularak “Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) Kurulması Hakkında Kanunla kurulmuştur.

Kosgeb’in Ankara’da 8 araştırma merkezi bulunmaktadır. Bölgesel ve Yerel Kalkınma Merkezi, Pazar Araştırma ve İhracatı Geliştirme Merkezi, Girişimciliği GEliştirme Merkezi, Eğitim ve Danışmanlık Merkezi, Ekonomik ve Stratejik Araştırmalar Merkezi, Finansman Merkezi, KOBİ Kredi Yönetimi ve İzleme Merkezi ve Ankara Avrupa Bilgi Merkezleri araştırma merkezlerini oluştururken laboratuvar Merkezi, Teknoloji Geliştirme Merkezi bulunmaktadır. (1)

kosgeb-basvuru

Kosgeb Destekleri Nelerdir?

1– Girişimcilik Destekleri; girişimci kişi insiyatif kullanan, belirsizliklere karşı hoşgörü, vizyon sahibi kişilerin azimleri ile yeni bir iş kurma yolunda adımlar atabilen kişiler için verilen desteklerdir. (2)

Girişimcilik destekleri ise şunlardır; Geleneksel Girişimci Destek Programı, İleri Girişimci Destek Programı, İş Planı Ödülü Destek Programı, Girişimcilik Destek Programı, Girişimcilik Eğitimi ve yayınlardır.

Geleneksel Girişimcilik Destek Programı adımları şu şekildedir;

  • Online Girişimcilik Eğitimi
  • İşletme Kuruluşu
  • Başvuru,
  • Değerlendirme,
  • Ödeme olmak üzere beş kısımdan oluşmaktadır.

2-AR-GE Teknolojik Üretim ve Yerlileştirme Destekleri; Ar-Ge, Ür-Ge ve İnovasyon Destek Programı kapsamında yararlanmak istiyorsanız yeni ürün, süreç, hizmet üretilmesi; mevcut ürün, süreç, hizmet geliştirilmesi, iyi hale getirilmesi gibi konularda ar-ge ve inovasyon niteliği taşıyan projeler bu destekten yararlanabilir.

Bu kapsamda; Stratejik ürün destek programı, Kobi Teknoyatırım, Kobi teknolojik ürün yatırım destek programı, Endüstriyel Uygulama Destek Programı, Arge ve İnovasyon Destek Programı, Ar-Ge, Ür-Ge ve İnovasyon Destek Programı bulunmaktadır.

3-İşletme Geliştirme, Büyüme ve Uluslararasılaşma Destekleri; İşletmelerin ihtiyaç duyduğu büyümeye, rekabetçi piyasadaki pastadan pay almalarının yanı sıra kapasitelerinin geliştirilmelerine destek verilmektedir.

Bu kapsamda verilen destekler ise şunlardır; İşletme Geliştirme Destek Programı, İş Birliği Destek Programı, KOBİGEL-KOBİ Gelişim destek Programı, Uluslararası Kuluçka Merkezi ve Hızlandırıcı Destek Programı, Yurt Dışı Pazar Destek Programı yer almaktadır.

4-KOBİ Finansman Destekleri; Ülke ekonomisinin kalkınmasında, işsizlik sorunun çözümünde, refahın arttırılması, dışa bağımlılığı azaltma gibi birçok bu alanda iki farklı destek görmekteyiz. Kobi Finansman Destek Programı, Sebze ve Meyve Soğuk Zincir Finansal Kiralama Destek Programında kobilerin yanında olmaktadır.

5-İŞGEM/TEKMER Programı‘na başvurular Yetkilendirme Formu ile ilgili Başkanlık Birimine başvuru yapılmaktadır. Bu işlemler için yetkilendirme işlemi tamamlanınca e-devlet üzerinden başvuru yapılabilmektedir.

6-Laboratuvar Hizmetleri; 16 Temmuz 2020 tarihi itibariyle TSE tarafından verilmekte olan bu hizmete e devlet üzerinden başvuru yapabilirsiniz.

7-Rehberlik ve Danışmanlık Hizmetleri; Teknik Danışmanların Yetkilendirilmesi ve Teknik Danışmanlık Hizmetlerinin verildiği destek programıdır.

8-İmalatçı Mikro ve Küçük İşletmelere Hızlı Destek Programı; Mikro ve küçük işletmelerin faaliyetlerini sürdürmeleri ve geçmiş dönemdeki ortalama istihdam seviyelerin korunmaları gibi hususların yanı sıra yeni personel istihdam etmelerini de sağlamayı amaçlamaktadır.

KOSGEB’e Kimler Başvuru Yapabilir?

18 yaşını doldurmuş olan herkesin başvuru yapabileceği KOSGEB’de verilen uygulamalı girişimcilik eğitimine katılarak başarılı olanlar destek alabilir.

REFERANSLAR

1.ÖKTEM, M., AYDIN, M., & Ekinci, S. (2007). Türkiye’de Girişimciliğin Geliştirilmesinde KOSGEB’in Rolü ve Önemi: Uygulamalı Bir Çalışma. Sosyoekonomi, 5(5).

2.Asuman, A. S. (2014). Türkiye’de girişimcilik ve Türk girişimci profili üzerine bir analiz. Yönetim ve Ekonomi: Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 21(2), 41-58.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir