İşbaşı Eğitim Programı

İşbaşı eğitim programı; işverenin nitelikli iş gücü teminini kolaylaştırırken çalışanın da kendini çalıştığı süre zarfında kendini ispatlamasına olanak sağlayan bir yöntemdir.

Nitelikli iş gücü temini noktasında zorlanan işverenlerin işe alacakları kişileri, iş yerinde belli bir süre gözlemlenmesi süreci, kişi hakkında fikir edinmesine katkı sunan bir süreç olması nedeniyle işe alma konusunda doğru bir karar vermeye yarayan bir uygulamadır. Bu sayede işverenler ihtiyaç duydukları işgücünü herhangi bir maliyete katlanma zorunluluğu bulunmadan kendileri yetiştirme imkanı ile doğru işçi bulma olanağı elde etmektedirler. (1)


İşverenler isterlerse kendileri bulabileceği gibi, İŞKUR aracılığı ile de İEP’den yararlanabilir.

is-basi-egitim-programi

Programdan Yararlanma Koşulları Nelerdir?

İşbaşı eğitim programı koşullarından yararlanmak için en 2 sigortalı çalışanın olması ve aynı zamanda İŞKUR’a kayıtlı olması gerekmektedir. Kamu kurumu dışında yer alan iş yerlerinden, kısa çalışma ödeneğinden ve ücret garanti fonundan yararlanmayan işverenler bu programa başvuru yapabilir.

Nereden ve Ne Zaman Başvuru Yapılır?

İşbaşı eğitim programlarına katılma şartlarını sağlayan tüm işverenler zaman sınırı olmaksızın, istedikleri zaman başvuru yapabilirler. 81 ilimizde bulunan Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlükleri ile Hizmet Merkezlerine istedikleri zaman programdan yararlanmak için başvuruda bulunabilmek mümkündür.

Başvuru esnasında istenen belgeler nelerdir?

 • İEP başvuru için talep dilekçesi,
 • İşveren taahhütnamesi,
 • Ön talep formu,
 • İşveren türüne göre; ticaret sicil gazetesi, vakıf senedi, dernek tüzüğü, işverenin hukuki durumunu gösteren belge,
 • Son üç aylık sigortalı çalışan sayısını gösteren belge veya katılımcıların son üç aya ait sigorta dökümünü gösteren belge,
 • işverenin veya imza yetkili temsilcisinin imzasını gösteren belge başvuru esnasında istenen belgelerdir.

İşbaşı Eğitim Programı Ne Kadar Sürer?

İşbaşı Eğitim Programı ile çalışma süresi; günlük çalışma süresi en az 5 en fazla 8 saat olmak üzere ve haftada 6 günü ve 45 saati geçmeyecek şekilde düzenlenir.

İşbaşı eğitim programı bazı meslek gruplarında çalışma süreleri değişkenlik göstermektedir. Bilişim ve imalat sektörlerindeki işyeri ve mesleklerde en fazla 6 ay, muhabirlik ile ilgili mesleklerde en fazla 9 ay, tehlikeli ve çok tehlikeli mesleklerde MEB Hayat Boyu Öğrenme Modüllerinin asgari süresinden az olmayacak şekilde ve diğer sektörlerde ise en fazla 3 ay uygulanmaktadır.

Günümüzün teknolojisi ile her geçen gün talebi artan meslek alanlarından olan; siber güvenlik, bulut bilişim, oyun geliştirme uzmanı ve kodlama gibi çağımızın ve geleceğin meslekleri olarak görülen alanlarda düzenlenecek olan işbaşı eğitim programlarına katılan 18-29 yaş arası gençler için 9 aya kadar işbaşı eğitim programı düzenlenebilmektedir.

Sizlerde iş başı eğitim programlarından yararlanmak istiyorsanız İŞKUR ile bu şekilde iş arayan işyerlerine ulaşabilirsiniz.

İşbaşı Eğitim Programına Katılmak İçin Katılımcılarda Aranan Şartlar Nelerdir?

 • İŞKUR’a kayıtlı işsizler,
 • 15 yaşından büyükler,
 • İşverenin birinci veya ikinci dereceden kan bağı olmaması, eşi olmaması,
 • Emekli olmamak,
 • Programın başlama tarihinden önceki 3 aylık süre zarfında, programdan yararlanmak isteyen işverenin çalışanı olmaması şartları arasındadır.

Katılımcılar için ödemeler nasıl yapılır?


İşbaşı eğitim programına katılan kişiler için; programa fiilen katıldıkları gün üzerinden;

 • İş arayan durumundaki vatandaşlar için günlük 108,68TL, öğrenciler için 81,51TL, işsizlik ödeneği alanlar için 54,34TL zaruri gider ödemesi,
 •  İşte Anne Projesi kapsamında 0-15 yaş arasında çocuğu olan, İş Kulübü faaliyetlerinden faydalanan ve akabinde işbaşı eğitim programlarına katılan kadınlara günlük 110 TL zaruri gider ödemesi,
 • Geleceğin meslekleri olarak belirlenen mesleklerde düzenlenen programlarda katılımcılara günlük 115 TL zaruri gider ödemesi,
 • İmalat sektöründeki mesleklerde düzenlenecek işbaşı eğitim programlarına katılan kadınların bakmakla yükümlü oldukları 2-5 yaş arası çocukları için aylık 400 TL bakım desteği ödemesi,
 • Genel sağlık sigortası primi,
 • İş kazası ve meslek hastalığı sigortası primi İŞKUR tarafından işbaşı eğitim programı süresince karşılanmaktadır.

Sık Sorulan Sorular

Ödemeler nereye yapılır?

İşbaşı eğitim programından yararlanan katılımcıların ödemesi il müdürlükleri tarafından kurum tarafından belirlenen banka ya da PTT aracılığıyla yapılır.

Program Sonunda Sertifika Verilir mi?


İşbaşı eğitim programı katılımcılarına program sonunda, katıldıkları programa ilişkin bilgileri gösteren İşbaşı Eğitim Programı Sertifikası verilmektedir.

Programa devam zorunlu mu?

İşbaşı eğitim programına devam zorunluluğu vardır. Mantığa uygun mazereti olan katılımcılara, işveren ya da işveren vekili tarafından, mazeret izni verilebilir. Bu izinler takibe tabi olması açısından devam çizelgelerine yazılır.

Bilinmesi gereken husus ise; izin sürelerinin toplamı, doktor raporu ile belgelendirilmiş en fazla beş günlük sağlık izni dışında hangi sebeple olursa olsun programın toplam süresinin onda birini geçemez. Bu süreyi geçerse katılımcının programla ilişiği kesilir. Beş günü aşan sağlık izinleri onda birlik izin süresinden düşülür.

Programdan yararlanan kişiler sağlık hizmetinden faydalanabilir mi?

İşbaşı Eğitim Programına katılan katılımcıların herhangi bir iş kazası, meslek hastalığına karşı, genel sağlık sigortası primleri program süresince Türkiye İş Kurumu tarafından ödenmektedir. Bu sayede katılımcı ve bakmakla yükümlü olduğu kişiler program süresince sağlık hizmetlerinden faydalanabilmektedirler.

REFERANSLAR

1.Taş, H. Y. (2011). İşkur’un Mesleki Eğitim Faaliyetlerinin İstihdam Üzerine Etkileri: Yalova İşkur Örneği. In Journal of Social Policy Conferences (No. 61, pp. 153-176).

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir