Montessori Eğitimi Kursu

Modern eğitim anlayışını benimseyen, çocukların kendi kendine yetebilmelerine olanak sağlayan bir eğitim anlayışıdır. Çocuk merkezli, çocukların aktif olduğu, özel eğitim materyallerinin kullanıldığı bu yöntemde çocuğu zorlamak yerine çocuğun kendine bırakılarak öğrenme zevkini yaşaması ve çocuğun öğrenme mekanizmasını mükemmelleştirmeye yönelik bir eğitimdir.(1)

Okul öncesi eğitim kurumlarında uygulanan eğitim programlarından biri olan Montessori eğitimi dünyanın birçok ülkesinde uygulanmakla birlikte ülkemizde de yaygınlaşmaktadır. Bu eğitimlerin verildiği kurumlardan biri olan İsmek, Gasmek gibi belediyelerin ücretsiz kurslarında çocuklarınızın gelişim alanlarını olumlu yönde destekleyebilirsiniz.

montessori egitimi kursu

İsmek Montessori Eğitimi

İsmek’te erken çocukluk dönemi alternatif eğitimlerinden olan Montessori eğitimi verilmektedir. Bu eğitimle çocukların toplumsal ve duyusal gelişimleri yanı sıra, kendilerine saygı duyan, sorumluluk sahibi olmalarına olanak sağlamak amacıyla verilen eğitim sürecidir. Bu eğitimi alanlar tüm bu konularda bilgi ve beceri kazanırlar.

Bu eğitim sonunda alacakları sertifika ile Montessori eğitimi ve sınıf düzenlenmesiyle ilgili yeterliliklerini kullanabilirler. Erken çocukluk dönemi kurumlarında rahatlıkla iş bulabilirler. 70 saatlik bir kurs programıdır.

Gasmek

Bireysel eğitime dayalı geliştirilen bu eğitim modelinde Gasmek Montessori eğitimi kursu verilmektedir. Bu eğitim programında öğreneceğiniz başlıca konular arasında; Montessori’nin tarihi ve kurumsal temelleri, eğitimde hassas dönemler, bilinçli ve bilinç dışı aşama, sınıf ortamında uygulama, Montessoride alanlar(Duyular, matematik, dil coğrafya, tarih ve kültür, beslenme ve pişirme)(resim, müzik, bilim ve doğa, spor, iletişim) ve son olarak öz bakıma dair bilgiler verilmektedir.

Başarıyla eğitimi tamamlayan kişiler, montessori okullarında, kreşlerde, ana okullarında öğretmen yardımcısı olarak görev yapabilirler.

Montessori Eğitimi Nedir?

İtalya’nın ilk kadın doktoru, pedagog ve antropoloji profesörü Maria Montessori ile hayat bulan eğitim programıdır. Çocukların yeteneklerini ortaya çıkarmaya yardımcı olan pedagojik bir yaklaşımdır. Bireysel olarak değerlendirilen çocuklara özel eğitim programları ile çocuğun kendini keşfetmesini, geliştirmesini sağlayan eğitimdir.

Okul öncesi eğitim çocuğun doğduğu günden itibaren başlayan temel eğitime başladığı güne kadar zamanı kapsayan bir süreçtir. Bedensel, motor, zihinsel, dil gelişimi, sosyal ve duygusal gelişiminin büyük oranda tamamlandığı bu dönemde eğitimin önemi büyüktür.

Montessori ile;

  • Sorumluluk sahibi,
  • Üretken bir birey olmayı,
  • Sosyalleşmeyi,
  • Konsantrasyon ve dikkati,
  • Kendisine ve başkasına saygı duyan bir birey olmayı öğretir

Süleymanpaşa Çocuk Akademisi

Tekirdağ Süleymanpaşa Çocuk Akademisi 2017 yılında kurulmuş ve okul öncesi eğitim çağındaki çocuklara hizmet vermektedir. Bu eğitim merkezi çocukları Montessori eğitimleriyle hayata hazırlamaktadır. Her yıl ağustos ayında yapılan ön değerlendirme ile öğrenci kayıtlarının alındığı çocuk akademisinde Montessori eğitimi verilmektedir.

1.OĞUZ, B. U. V., & Akyol, A. K. (2006). ÇOCUK EĞİTİMİNDE MONTESSORİ YAKLAŞIMI. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 15(1), 243-256.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir