Gelişimsel Etkinlikler (0-6 Yaş)

Çocuk gelişiminde en önemli dönemlerden olan 0-6 yaşta; çocuğun öğrenmesi, duyması, konuşması, çevresiyle ilişkisi, yürümesi, oyunları gibi çok yönlü bir süreçtir.

Çocuk gelişiminde; bilişsel alan, duygusal gelişim, psikomotor, özbakım, dil gelişimi çok önemlidir. Bu dönemde eğitimin ne kadar önemli olduğu bir gerçek. Bu süreçte açılan kurslarla 0-72 ay çocuklara yönelik bilgi ve donanıma sahip olabilecekler.

Çocuk gelişimi ve eğitiminde gelişimsel etkinlikler için ücretsiz kurs halk eğitim merkezlerinde, İsmek’te, belediyelerin sanat ve meslek edindirme kurslarında eğitimler verilmektedir.

gelisimler etkinlikler(0-6 yas)

Halk Eğitim Gelişimsel Etkinlikler (0-6 Yaş)

Halk eğitim merkezleri ülkemizin her yerinde hizmet veren yaygın eğitim kurumlarındandır. Halk eğitim merkezlerinde mesleki ve teknik alanda verilmeye başlanmış olup 13 yaşını tamamlamış ve ilköğretim/ortaöğretim mezunu olanların başvuru yapabileceği programdır.

Toplam kurs süresi 612 saat olup, animasyon çalışmaları, oyun ve oyuncak, dramatik etkinlikler, çocukla etkili iletişim, davranış yönetimi,0-72 ay öz bakım, cinsel ve ahlaki gelişim, sosyal duygusal gelişim, dil gelişimi, bilişsel gelişim, motor gelişimi, fiziksel gelişimi gibi konularda eğitimler verilmektedir.

Halk eğitim merkezinde Çocuk Gelişimi ve Eğitimi alanında 71 farklı kurs bulunmaktadır. Çocuk Bakım Elemanı, Özel Eğitim Elemanı, Erken Çocukluk Eğitimi Elemanı gibi onlarca branşta kurslar verilmektedir.

İsmek Gelişimsel Etkinlikler (0-6 Yaş)

Enstitü İstanbul İsmek’te mesleki eğitim alanında verilen bu kurs 612 saat sürmekte ve kurs sonunda başarılı olanlara MEB onaylı sertifika verilmektedir. Çocukların gelişimsel özelliklerini ayırt ederek bu sürece uygun gelişimsel etkinlikler planlamayla ilgili temel bilgi ve becerinin kazandırılması, sağlıklı iletişim kurabilmesi, yenilikçi ve değişime uyan bireylerin yetiştirilmesini amaçlayan kurs programıdır.

İsmek’te çocuk gelişimi ve alanında Çocuk gelişimi, oyun ve oyuncak, dramatik etkinlikler, çocuk beslenmesi, çocuk eğitiminde doğa, edebiyat, teknoloji ve bilim, iletişim, duygu ve davranış gibi birçok kurs bulunmaktadır.

Kurs sonunda MEB Onaylı Sertifika Veriliyor.

Bildiğiniz gibi MEB onaylı sertifikalarla işe girmeniz mümkündür. Bu eğitim sonunda başarılı olanlara Kurs Bitirme Belgesi, Not döküm Çizelgesi ve talebe göre Europass Sertifika Eki verilmektedir.

Okul öncesi Çocuk Gelişimi Kursları Nerelerde Verilmektedir?

Gasmek‘te çocuk gelişimi ve eğitimi kursları verilmektedir. 0-72 ay çocuk gelişimi, oyun ve oyuncak, dramatik etkinlikler, Aile Eğitimi-18 Yaş Kurs Programı, Bilinçli Hamilelik ve Bebek Bakımı, Çocuk Eğitimi ve Etkinlikleri, Temel bilgiler ve Etkinlikler gibi birçok kurs bulunmaktadır.

KO-MEK‘te 3-6 yaş oyun odası, dramatik etkinlikler, aile eğitimi kurs programı, anne ve çocuk sağlığı gibi daha birçok programda çocuk gelişimi kursları vardır.

Komek, Busmek, Etisem gibi belediye ve sanat edindirme kursları da bulunmaktadır. Bulunduğunuz ilin halk eğitim merkezleri, belediye kurslarından onlarca branşta eğitimler alabilirsiniz.

0-6 Yaş Neden Önemli?

Anne karnında başlayan eğitim süreci doğumla birlikte hız kazanmaktadır. Beyin gelişimi ilk 6 yılda büyük bir kısmı tamamlanmaktadır. Bu yaş gurubunda oyunun önemi büyüktür. Çocuğun eğitimi ve kişiliğin gelişiminde önemli bir yer tutan oyun zaman geçirmekten çok öte bir eğitim aracıdır. Kuralların benimsetebileceği bir süreç, eğitimin bir parçası, zekanın gelişiminde önemli bir yere sahiptir (1)

1.Arzu, Ö. Z. E. R., GÜRKAN, A. C., & RAMAZANOĞLU, O. (2006). Oyunun çocuk gelişimi üzerine etkileri. Fırat Üniversitesi Doğu Araştırmaları Dergisi, 4(3), 54-57.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir